پد ضد عرق
پد ضد عرق
عوامل ایجاد چاقی
عوامل ایجاد چاقی
Show all

رانندگی زنان بهتر است یا مردان

رانندگی زنان بهتر است یا مردان

رانندگی زنان بهتر است یا مردان

رانندگی زنان بهتر است یا مردان

بر اساس آخرین نتیجه گیریها یی که شرکت‏ها‏ي بيمه‌اي درباره ميزان ايمني رانندگي زنان و مردان انجام داده‌اند، نشان داده است که رانندگي زنان ايمن‌تر از مردان است بحث درباره تفاوت در توانايي‏ها‏ي زنان و مردان در موضوعات مختلف يکي از جنجالي‏تر‏ين بحث‏ها‏ست. برخي تصور مي‏کنند مردان همه کارها را بهتر از زنان انجام مي‏دهند. حتما شنيده ايد مردها در هر کاري توانايي‏ها‏ي بيشتري دارند و حتي بهترين آشپزهاي جهان مرد بوده‌اند. درباره تفاوت‏ها‏ي عملکرد و ساختار مغزي زنان و مردان هم تحقيقات زيادي انجام شده است. اين سوال درباره رانندگي هم مطرح است. به نظر شما زنان بهتر رانندگي مي‏کنند يا مردان؟

(البته با عرض پوزش از آقاياني که فکر مي‏کنند دست فرمان خيلي خوبي دارند!)

در اين مطالعه انواع مختلف رفتارهاي ناايمن و خطاهاي رانندگی مورد بررسي قرار گرفت و ميزان تکرار آن در زنان و مردان با هم مقايسه شد. نتيجه نشان داد مردان در مقايسه با زنان بيشتر قوانين ‏تر‏افيکي را زير پا مي‏گذارند و رانندگي پرخطرتري دارند. مردان قوانيني که براي ايمني بيشتر وضع شده را رعايت نمي‏کنند و تصادفات‌شان سنگين‏تر‏ و خسارات ناشي از آن نيز بيشتر است.

شما چه فکر مي‏کنيد؟

شايد خيلي هم دور از انتظار نباشد که مردان 5 درصد بيشتر از زنان قوانيني که موجب تصادف مي‏شوند را زير پا مي‏گذارند. مردان به خاطر سرعت زياد، سبقت و لايي کشيدن قانون‌شکني مي‏کنند و در نتيجه تصادفات‌شان هم خسارات سنگين‏تر‏ي در پي دارد. بررسي نتايج اين مطالعه همچنين نشان داد مردان در مقايسه با زنان 41/3 بار بيشتر بي‌دقت رانندگي مي‏کنند. رانندگي بدون دقت يکي از مهم‏ترين و جدي‏تر‏ين موارد خطاهاي رانندگي است که به عدم رعايت قانون منجر مي‏شود و ايمني افراد را به خطر مي‏اندازد.

نوع قانون شکني

مردان

رانندگي بي‌دقت

41/3 برابر زنان

نبستن کمربند ايمني

09/3 برابر زنان

سرعت غيرمجاز

75/1 برابر زنان

خطا در رانندگي

54/1 برابر زنان

توجه نکردن به علايم‏تر‏افيکي

53/1 برابر زنان

 

وقتي وضع بدتر مي‏شود

طبق مطالعه‌ شرکت بيمه با همکاري موسسه ايمني جاده‌اي ميزان مرگ‌و مير مردان در تصادفات و سوانح رانندگي در مقايسه با زنان بيشتر است. مردان وقتي پشت فرمان مي‏نشينند ريسک بيشتري را مي‏پذيرند و در نتيجه تصادفات شديد هم در ميان آنها بيشتر است. به گفته پژوهشگران براي مقايسه قابليت‏ها‏ و توانايي‏ها‏ي رانندگي دو جنس يافته‏ها‏ي کافي در دسترس نيست اما بررسي ميزان مرگ‌و‌مير ناشي از تصادفات رانندگي نشان مي‏دهد مردان بيشتر در تصادفات رانندگي جانشان را از دست مي‏دهند. بررسي ديگري که توسط موسسه ايمني جاده‌اي انجام شد نيز نشان داد در سال 1975 تا 2003 ميزان مرگ‌ومير زنان در اثر تصادفات وسايل نقليه موتوري 14 درصد بيشتر شده است و در همين بازه زماني ميزان مرگ و مير در مردان 11 درصد کمتر شده است. کارشناسان علت اين موضوع را بيشتر شدن تعداد زناني که گواهي‌نامه رانندگي گرفته‌اند و رانندگي بيشتر در مقايسه با سال‏ها‏ي قبل اعلام کرده‏اند. ميزان رفتارهاي پرخطر در رانندگان زن روز به روز بيشتر مي‏شود و اين فاصله به سرعت کم مي‏شود.


رانندگي زنان بهتر از مردان

بيشتر بررسي‏ها‏ و تحقيقات انجام شده در اين زمينه اين تئوري را که مردان به ويژه مردان جوان گرايش بيشتري به رانندگي پرخطر دارند و اين خشونت را به‌طور مستقيم نشان مي‏دهند، تاييد کرده‌اند در حالي که زنان به روش‏ها‏ي غيرمستقيم اين خشونت را بروز مي‏دهند. به عنوان يک قانون رانندگان مرد قانون شکن‏تر‏ند و خطرپذيري‌شان هم بيشتر است. با اين حال به راحتي نمي‏توان گفت که زنان رانندگان بهتري هستند، هرچند که طبق آمار آنها ايمن‏تر‏ رانندگي مي‏کنند. ميزان تصادفات در دو جنس برابر است، هرچند ميزان شدت و خسارت تصادفات زنان کمتر است. مردان پس از تصادف تمايل دارند کار مناسبي انجام دهند و خسارت زيادي بر عهده شرکت بيمه‌کننده‌شان قرار مي‏دهند. در پايان محققان اظهار اميدواري کرده‌اند که نتايج اين تحقيق موجب کاهش اعتماد به نفس آقايان نشود و در عوض اعتماد به نفس زنان را بيشتر کند.

جدول ميزان تصادفات رانندگي منجر به مرگ و مير در 161 ميليون کيلومتر رانندگي

بر حسب سن و جنس راننده (آوريل 2001 تا مارس 2002)

سن

مردان

زنان

جمع

19-16 سال

تعداد تصادفات: 4,257

مسافت: 74.283.830.416

نسبت: 9.2

تعداد تصادفات: 1,852

مسافت: 35.264.476.103

نسبت: 5.3

تعداد تصادفات: 6,109

مسافت: 130.706.992.182

نسبت: 7.5

29-20 سال

تعداد تصادفات: 8,949

مسافت: 361.599.330.976

نسبت: 4.0

تعداد تصادفات: 3,172

مسافت: 250.053.894.328

نسبت: 2.0

تعداد تصادفات: 12,122

مسافت: 611.653.225.304 

نسبت: 3.2

59-30 سال

تعداد تصادفات: 15,027

مسافت: 1.352.812.754.102 

نسبت: 1.8

تعداد تصادفات: 6,946

مسافت: 882.160.490.288 

نسبت: 1.3

تعداد تصادفات: 21,973

مسافت: 2.234.973.235.390

نسبت: 1.6

69-60 سال

تعداد تصادفات: 2,097

مسافت: 206.103.708.552 

نسبت: 1.6

تعداد تصادفات: 1,008

مسافت: 103.645.140.464

نسبت: 1.6

تعداد تصادفات: 3,105

مسافت: 309.748.849.016

نسبت: 1.6

بالاي 70 سال

تعداد تصادفات: 3,148

مسافت: 123.186.644.096

نسبت: 4.1

تعداد تصادفات: 1,571

مسافت: 62.549.331.214

نسبت: 4.0

تعداد تصادفات: 4,719

مسافت: 013,579,537,581

نسبت: 4.1

جمع

تعداد تصادفات: 33,733

مسافت: 2.118.998.353.091

نسبت: 2.5

تعداد تصادفات: 14,633

مسافت: 1.356.375.889.755

نسبت: 1.7

تعداد تصادفات: 48,638

مسافت: 3.475.374.242.846

نسبت: 2.2

ترجمه :محمدرضا ميرغلامي 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.