هر آن چه که باید در مورد شپش موی سر بدانید

شپش  چیست؟ شپش  نوعی حشره انگلی است که بر روی سر، مژه و ابروها یافت می شود و وزانه چندین بار از خون انسان استفاده می […]