از صابون و اسکراب کمتر استفاده کنید

راه درمان آکنه و لکه های پوستی چیست؟

1- از صابون و اسکراب  کمتر استفاده کنید صابون پوست را خشک مي کند و اگر مدام استفاده شود لايه محافظ پوست را از بين مي […]