استفاده از تکه های یخ در زیبایی پوست مفید است

چگونه پوست زیبایی داشته باشیم؟

1- از خیار استفاده کنید خیار به خاطر اثرات خنک کننده اش ، مي تواند  به عنوان عصاره  جادويي براي درمان تمام مشکلات پوستي باشد و به خاطر […]