استفاده از ماسک های تقویتی برای رشد مو

چگونه موهای پرپشتی داشته باشیم؟

موهای هر انسانی در مدت زمان کم و کوتاهی نمی توانند رشد کنند. زیرا معمولا با غذاهای امروزه و آلودگی هوا ضخامت موها کاهش می یابد.دلیل […]