استفاده از مداد لب رنگ روشن

در هنگام آرایش لبان بزرگ را چگونه کوچک کنیم؟

اکثر افراد دوست دارند لب های بزرگی داشته باشند ولی افرادی هم  هستند  که از بزرگی لب هایشان رنج می برند و تمایل دارند که لب هایشان […]