با ماساژ پیشانی خط اخم و چروکهای این منطقه را از بین ببرید

راه هایی که از پیر شدن پوست شما جلوگیری می کنند

1-همیشه قبل از خواب آرایشتان را پاک کنید آرایش صورت خود را همیشه شب ها  قبل ازخواب  پاک کنید و سپس صورت‌تان را بشویید و  با حوله‌ای […]