بروز واکنش های حساسیت زا از عوارض آرایش زیاد

آرایش کردن زیاد چه عوارضی برای پوست دارد؟

1- خشکي پوست در برخي مواقع، ممکن است کرم پودر‌ها و پودر‌ها، پوست شما را خشک کرده و ظاهري پوسته پوسته، خسته و بي روح به […]