تزریق ژل برای درمان خزط خنده

راه درمان خط لبخند در اطراف دهان چیست؟

خط خنده چیست؟ خط خنده، چروک‌های پرانتزی شکلی است که همگام با افزایش سن در یکی از دو طرف دهان ایجاد می‌شود و در دو دنیای […]