راه درمان خط لبخند در اطراف دهان چیست؟

خط خنده چیست؟ خط خنده، چروک‌های پرانتزی شکلی است که همگام با افزایش سن در یکی از دو طرف دهان ایجاد می‌شود و در دو دنیای […]