چگونه از پیر شدن پوستمان جلوگیری کنیم؟

    1- دوری از نور خورشید  این اولین علت ایجاد چین‌وچروک روی پوست است. قرارگیری در معرض نور خورشید خیلی بیشتر از ژنتیک اهمیت دارد.افرادی  […]