ماسک سفیده تخم مرغ ولیمو برای چوست چرب

با ماسک های سفیده تخم مرغ پوست شادابی داشته باشید

 1-ماسک سفیده تخم مرغ و لیمو سفیده تخم مرغ را خوب به هم بزنید تا کف کند. حالا نصف لیمو را آب گرفته و به آن […]