میزان اسانس به کار رفته در محصولات نامبرده به چه میزان می باشد

عطر، ادو پرفیوم، ادو توالت و ادو کلن چه تفاوتی باهم دارند؟

فرق این محصولات تنها در میزان غلظت عصاره روغنی سازنده بوهای مختلف است. بدیهی است هر قدر غلظت عصاره روغنی در یک بو بیشتر باشد، ماندگاری […]