پنهان کردن جوش ها هنگام ارایش

چگونه هنگام آرایش کردن جوش های صورتمان را پنهان کنیم؟

بعضی از ما دچار پوست چرب و جوش دار هستیم و یکی ازناراحتی هایمان این است که چطور این جوش ها را محو کنیم و زیباتر […]