پوسته پوسته شدن دور ناخن به چه علتی است؟

علت مشکلات به وجود آمده در پوست صورتتان چیست؟

1. رنگ زرد پوست و چشمان اگر متوجه رنگ زرد خفیف در صورت خود به ویژه در سفیدی چشمان شده اید، با یکی از نشانه های […]

مشکلات در ناخن ها نشانه چه می باشد؟

  1- پوسته پوسته شدن دور ناخن پوسته پوسته شدن دور ناخن به علت  فرو بردن انگشتان به مدت زیاد در آب و  استفاده  مداوم از […]