پوست خشک چه خصوصیاتی دارد؟

چگونه از پوستمان مراقبت کنیم؟

1- پوستتان را بشناسید پوست خشک، پوستی زبر و زمخت است.پوست چرب، براق و روغنی است و منفذهای بزرگی دارد.پوست ترکیبی ، در برخی نقاط (گونه ها)خشک […]