چه افرادی کاندید مناسبی برای تزریق بوتاکس محسوب می شوند؟

اطلاعات مفید راجع به بوتاکس

بوتاکس چیست؟ تزریق بوتاكس به طور معمول برای بهبود زیبایی صورت با صاف كردن خطوط ناشی از اخم و فعالیت عضلات، در قسمت بالای صورت بکار […]