چگونه از میوه ها در ماسک های زیبایی استفاده نماییم؟

معرفی چند ماسک خانگی جهت زیباتر نمودن پوست شما

1- ماسک موز اسید های موجود در میوه موز سبب تقویت و باز سازی سلول های پوستی می شود . ۲ عدد موز متوسط  را له کنید و […]