نکات ضروری که در آرایش روز عروسی باید رعایت شود

1-ابروها را نتراشید هرقدر ابرو طبیعی تر باشد عروس زیباتر خواهد بود  از آرایشگرتان بخواهید که ابروهای تان را نه خیلی باریک و نه خیلی پهن […]