چگونه ابرو های پرپشتی داشته باشیم؟

1-معجزه روغن زیتون در پرپشتی ابرو ها مقدار بسيار كمي از روغن زیتون را با کمک گوش پاک کن  روي قسمت‌هاي خالي و جاهايي كه مي‌خواهيد مو رشد […]