استفاده از جوش شیرین در رفع بوی بد پا

راه های رفع بوی بد پا

1- چای تانین موجود در چای یک عامل خشک کننده است. در نتیجه سه و یا چهار عدد چای کیسه ای را در یک لیتر آب […]