استفاده از ماسک تخم مرغ و درمان موهای آسیب دیده

راه درمان موهای آسیب دیده در اثر استفاده از رنگ مو چیست؟

1- استفاده از ماسك كره  یكی از بهترین و ساده‌ترین راه‌ حل‌ های تقویت موهای وز شده آغشته كردن آن به كره است. كره كه از […]