انواع ماسک برای پوست های چرب

با ماسک های زیر چربی پوستتان را متعادل کنید

1-ماسک آلوی قرمز: برای تهیه ی این ماسک کافی است هسته ی آلوی قرمز را در آورید و سپس آلو ها را له کنید و چند […]