رعایت نکات زیر قبل از جراحی زیبایی ضروری است

1-دادن شرح حال به پزشک سوابق پزشکی خود را با دقت و کامل در اختیار پزشکتان بگذارید. اگر مشکلات سلامت خود را پنهان کنید جراح زیبایی […]