تتو سبب عفونت پوستی می شود

از عوارض تتو چه می دانید؟

1-شکستن سد دفاعی پوست پوست اولین سد دفاعی بدن در برابر ورود میکروب‌ها است و با تتو کردن این سد دفاعی مورد تهاجم قرار می‌گیرد، چون […]