چگونه ترک پا را از بین ببریم؟

1-لیمو ترش پاهایتان را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در یک سطل آب گرم که به آن لیمو ترش افزوده اید غوطه ور سازید. یادتان […]