در مورد جراحی چال گونه چه می دانید؟

      برخورداری از چال‌گونه امروزه  یکی از ملاک‌های زیبایی محسوب می شود  به‌همین دلیل عده ای علاقمند  بهروش های گذاشتن چال بر روی گونه هایشان می شوند. البته […]