روش های خانگی مفید برای حذف موهای زاید بدن

1- نخود شما می توانید یک خمیر اسکراب طبیعی بسازید که رویش مو را روی بدنتان کم کند. آرد نخود (بهتر است نخودها را خودتان آرد […]