از خواص روغن کنجد چه می دانید؟

اسیدهای چرب موجود در روغن کنجد این روغن حاوی  اسیدهای چرب مانند اسید پالمتیک، اسید اولئیک، اسید لینولئیک، اسید استئاریک است به همین دلیل یک نرم کننده […]