داشتن پوست شاداب با ماسک یب

سلامتی و زیبایی پوست با ماسک میوه ها

1- ماسک پرتقال يک پرتقال را پوست بکنيد، هسته ها و پوست هاي نازک پره هاي آن را جدا کنيد، روي پوست صورت خود بخوابانيد و […]