درماتیت سبورییک سبب بروز جوش سر

جوش های چرکی بر روی سر به چه دلیلی ایجاد می شود؟

 جوش‌ هاي چرکي روي سر  به‌وجود آمدن جوش در سر، نسبت به ساير نقاط پوست بدن شيوع کمتري دارد، ولي به هر حال گروهي از مردم […]