راه های جلوگیری از ریزش موها را بشناسید

1- محدود کردن استفاده از  سشوار و اتوی مو استفاده از سشوار را محدود کنید. گرما پروتئین مو را ضعیف می کند. گرما و خشک کردن […]