روش های مفید جهت از بین بردن لکه های تیره روی پوست

روش های مفید جهت از بین بردن لکه های تیره روی پوست

1- استفاده از کرم‌هاي هيدروکينون کرم‌هاي حاوي هيدروکينون، عاملي سفيدكننده است؛ بنابراين شما مي‌توانيد از كرم پورسلنام با دوز چهار درصد و پايين‌تر كه به صورت […]