شیر و جوش شیرین موثر در درمان منافذ باز پوست

راه درمان خانگی منافذ باز پوست

1-ويتامين E : چند کپسول ويتامين E برداريد و با يک سوزن تميز محتواي روغني آن را خالي کرده و در جايخي بريزيد. چهار قالب يخي […]