علت جوش های چرکی روی سر چیست؟

جوش های چرکی بر روی سر به چه دلیلی ایجاد می شود؟

 جوش‌ هاي چرکي روي سر  به‌وجود آمدن جوش در سر، نسبت به ساير نقاط پوست بدن شيوع کمتري دارد، ولي به هر حال گروهي از مردم […]