در مورد کاربردهای لیزر در زیبایی پوست چه می دانید؟

لیزر چیست؟ لیزر یك نوع نور برانگیخته شده و پرانرژی است كه در شرایط عادی در طبیعت دیده نمی‌شود ولی با تكنولوژی و وسایل خاص می‌توان […]