ماسک خیار وماست برای درمان آکنه

راه های خانگی درمان آکنه

1-ماسک خیار و ماست بهترین ماسک برای درمان آکنه  است. خیار نه تنها پوست را تسکین می دهد بلکه چروک های پوست رانیزکاهش می دهد. یک […]