با ماسک میوه ها پوستی لطیف و زیبا داشته باشی

1-ماسک خربزه ضد خشکی و چروک پوست هر شب صورتتان را با محلولی از شیر تازه که نجوشیده باشد، آب خربزه و آب که مخلوط کرده […]