ماندن کرم پودر بر روی پوست چه خطری دارد

خطرات پاک نکردن آرایش قبل از خواب را جدی بگیرید

پوست ما، مانند بقيه‌ي بدن ما بصورت شبانه روزي در حال فعاليت است.مهم ترين عملکرد پوست در شب، نوسازي خودش است. خوابيدن با آرایش در شب، جلوي روند […]