موادزیر در برطرف کردن خشکی موها موثر است

راه های درمان خشکی موها

1- سس  مايونز از ريشه تا سر موهاي خود را با نصف پيمانه سس مايونز  آغشته کنید . سپس موهاي خود را 15 دقيقه با حوله […]