با انواع مختلف پوست آشنا شوید

  1-پوست خشک به طور معمول مقداری از آب بدن از طریق پوست تبخیر می‌ شود. حالا اگر سرعت تبخیر آب در پوست بیشتر از حد […]