چگونه صورتمان را بشوییم؟

استفاده از صابون هنگام شست و شوی صورت آری یا خیر؟

شستن صورت با صابون بسیاری افراد هنگام بیدار شدن از خواب در صبح عادت دارند صورتشان را با صابون بشویند.استفاده نکردن از صابون در  شست‌ و […]