چگونه عطر مناسبی بخریم؟

عطر چیست؟ عطرها از الکل طبیعی و اسانس های روغنی تشکیل شده اند.اکثرا آنها را بر اساس اینکه چه مقدار اسانس روغنی در آنها به کار […]