کاهش حس بویایی از عوارض پس از عمل رینو پلاستی

اطلاعات مفید در مورد جراحی بینو یا رینو پلاستی

  دانستنیهای پس از عمل جراحی بینی 1- نوک بینی شما در چند ماه اول بعد از عمل جراحی بیشترین میزان ورم را خواهدداشت، لذا باید […]